Ali Gürevin

Graphic Designer / Bak 15
zebra.com.tr

English

Love is the reason for the design that we haven’t started yet.

Türkçe

Aşk, henüz başlamamış olduğumuz tasarımın sebebidir.

Can you start with telling us a little bit about yourself?

I was born in İstanbul, in 1965. I was accepted to the department of Industrial Product Design of Mimar Sinan University in 1986. From the second year of my education, I began to do an internship at Pars Mc Cann advertising agency. I continued to work at various advertising agencies during my education. I co-founded Zebra Design Factory with my 3 partners and since then I'm Zebranian.

You are the founder and president of Zebra Design Factory. Can you tell us about the process, how it all started, and as a brand right now?

Zebra Design Factory is a place established by the common dreams and enthusiasm of 4 people. First days of foundation had been tough. Each partner made different sacrifices. Making ourselves heard and expressing ourselves through our work become true after a year. One of the first exciting works we've made; the posters and the billboard for Radio 2019 were welcomed interestedly by people. Afterwards, we started to work with Hillside Group. The name of Zebra has arisen. Then other clients came along and in the blink of an eye, thirteen years has passed.

What can you tell about why clients prefer you? What are the benefits of the agency?

At first sight, of course it is the power of our design, that we care about design, that the works we make for our clients create difference among other opponents, that we don't segregate any work as small or big. For us, a business card is as important as a commercial film. Working with this sort of point of view and approaching to all of them with the same seriousness create integrity which is very important for the brands.

What are your thoughts about the rapprochement where a designer should be young or should have a young thinking system is needed to achieve high performance?

A designer should definitely be able to think younger and more modernistic than everybody. He/she must push himself/herself for it. Because a design must be contemporary. It must be the designer who tells the new stuff to people. A designer must tell the new aspects and the new materials to them. If a designer couldn't captured the young aspect no matter how old he/she is, someone else who does would create designs with newer approaches. A designer can neither be a devotee nor conservative about anything.

Can we say that maturing the creative ideas is the step where the producing progress needs experience?

Experience is about time. Creating a good design might not demand experience. However, it is needed to be able to foresee the troubles of the design or for the skills to create solutions. A design that is imagined or solved by a designer with no experience can be considerably successful. On the other hand, experience is a very important element when building a creative idea just like every moment in life.

During the producing progress, do you develop any comments on general opinion of people so that the design takes the target group's pulse?

In my opinion, design is an indirect manipulator. It can change the routines in your life. It makes you more civilised. Generally, the designers should know general opinions of people. However, if he/she starts to design what they might want, he/she loses his/her originality. I believe that a designer should be original. He/she should keep the commercial concerns in the background. He/she should always experience the excitement of creating new things. A designer can change a society's life or the aspects to life. I find the music-graphic-fashion trilogy very relevant to each other. For instance, rock music has its own wearing style, own way of graphic. Likewise, the techno music and the others. Because it's a completion of a manner of telling, a style of expression. The influence you create in people's minds through your design may start to change their preference.

About this subject, do you receive help from professional individuals who works in the field of psychology?

No we don't. Perhaps we should.

As an active worker in the sector, what do you think about the general academical conditions in graphic design field?

Actually, I don't know which way the education has been going lately. However, as far as I've seen from the new graduates who applied to Zebra, it's not so different from the times that I had my education. The problem here is the education is not based on conceptuality. In my opinion, the conceptual way of thinking must be taught to the students at schools. Because if we know how to express each thought and each concept, we can use the graphic language more effectively in designs. Beneath each design that is made should lie an idea. Also, market conditions should be told better at schools. A new graduate of graphic designs must gain experience. Perhaps this experience should be provided during his/her education. This can be done with more intense summer practical training programs or with agence apprenticeships during the education semesters.

What else can universities contribute to the sector besides training designers?

Universities can apply for the publicity works of charity institutions and foundations and the social responsibility campaigns. They can make their students create these works. This way, both the students gain experience and the works they do and the effort they spent mean something.

There are numerous designers working in Zebra. Is there a hierarchy among them? How is it assigned?

Inside the agency, there is no hierarchy that we placed. However, who is more qualified, who can handle a task successfully with his/her experience is known. I mean there is respect, in a way. A hierarchy might be formed around this respect without talking about it or naming it.

Some of the works that are produced in the agency were awarded in several design contests. These awards must be bringing extra motivation of course...

Absolutely. We usually send our works to foreign contests. I think we have 8 awards so far. From different works. Recently, we won the 1st prize with Letter among 7000 works of others in the contest that Lappi organized. This is a very significant success. These kind of results bring new excitements, motivations towards our job in the agency as well. As a conclusion, it reflects positively to the works.

Theme of our 15th issue is 'Love'. What does this word mean to you?

"Love is the reason for the designs that we haven't started yet."

Ali Gürevin kimdir? Öncelikle bize kendinizden söz eder misiniz?

Ben 1965 yılında İstanbul’da doğdum.. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri ürünleri tasarımı bölümüne girdim. Okulun ikinci yılından itibaren Pars Mc Cann reklam ajansında staj yapmaya başladım. Okulla birlikte çeşitli reklam ajanslarında çalışmaya devam ettim. 1995 yılında Zebra Design Factory‘yi üç ortağımla birlikte kurdum ve bu güne kadar da Zebra’lıyım.

Zebra Design Factory’nin kurucususunuz. Bize şirketin kurulması ve kurumsallaşması sürecini anlatabilir misiniz?

Zebra Design Factory 4 kişinin ortak hayaliyle ve heyecanıyla kurulmuş bir yer. İlk şirketi kurma günlerimiz biraz zorluklarla geçti. Her ortak çeşitli fedakarlıklarda bulundu. Kendimizi duyurmamız ve işlerimizle kendimizi anlatmamız bir sene sonra gerçekleşebildi. İlk heyecan verici işlerimizden Radio 2019 a yaptığımız billboard ve posterler insanlar tarafından ilgiyle karşılandı. Arkasından Hillside grubuyla çalışmaya başladık. Onlara yaptığımız çalışmalarla Zebra adı daha da ön plana çıkmaya başladı. Arkasından diğer müşteriler devam etti ve bir baktık ki on üç yıl geçivermiş...

Müşterilerinizin neden sizi tercih ettiklerine dair neler söylüyebilirsiniz? Ajansın artıları nelerdir?

İlk bakışta tabi ki tasarım gücümüz. Tasarımı önemsememiz. Bizimle çalışan müşterilerimize yaptığımız çalışmaların rakipleri arasında farklılık yaratması. Yaptığımız işler arasında küçük büyük diye bir ayrım yapmamamız. Bizim için bir kartvizit de çok önemli, bir reklam filmi de. Bu bakış açısıyla çalışmamız ve hepsine aynı ciddiyetle yaklaşmamız toplamda bir bütünlük sağlıyor. Bu da markalar için çok önemli.

Tasarımcının yaratıcılık konusunda yüksek performans gösterebilmesi için genç ya da genç bir düşünce sistematiğine sahip olması gerektiği yaklaşımı konusunda düşünceleriniz nedir?

Bir tasarımcı herkesten mutlaka genç ve çağdaş düşünebilmeli. Bunun için kendini zorlamalı. Çünkü tasarım çağdaş olmalı. İnsanlara yeni bir şeyleri tasarımcı söylemeli. Onlara yeni kullanacakları malzemeleri, yeni bakış açısını tasarımcı anlatmalı. Eğer bir tasarımcı, yaşı ne olursa olsun, genç bakış açısını yakalayamamışsa daha yeni düşünen birileri daha yeni yaklaşımlarla tasarımlar yapacaktır. Tasarımcı hiçbir konuda fanatik ve tutucu olamaz.

Yaratıcı fikirlerin olgunlaştırılması, üretim sürecinin deneyime gereksinim duyulduğu aşamasıdır diyebilir miyiz?

Deneyim zamanla ilgili bir durum. İyi tasarım yapmak mutlaka deneyim gerektirmeyebilir. Ama yapılan tasarımın sorunlarını erken görebilme veya çözümleri yaratabilme becerisi için gerekiyor. Hiç deneyimi olmayan bir tasarımcının hayal ettiği veya bir soruna çözüm getirdiği tasarımı, oldukça başarılı olabilir. Diğer taraftan hayatın her yerinde olduğu gibi deneyim yaratıcı fikri oluştururken çok önemli bir faktör.

Üretim süreci içerisinde tasarımın hedef kitlenin nabzını tutabilmesi açısından, insanların genel yargılarına dair yorum geliştiriyor musunuz?

Bence tasarım dolaylı olarak bir yönlendiricidir. Hayatınızdaki alışkanlıkları değiştirebilir. Daha medeni olmanızı sağlar. Genel olarak tasarımcılar insanların genel yargılarını bilmeli. Ancak onların isteyebileceği tasarımları yapmaya başlarsa özgünlüğünü kaybeder. Bence tasarımcı özgün olmalı. Ticari kaygısını ikinci planda tutmalı. Hep yeni bir şeyler tasarlamanın heyecanını yaşamalı.

Bir tasarımcı yaptığı tasarımıyla bir insanın veya topluluğun hayatını veya hayata olan bakışını değiştirebilir. Ben müzik, grafik ve moda üçlemesini birbiriyle çok ilişkili görüyorum. Örneğin Rock müziğin bir giyim tarzı, bir grafik tarzı vardır. Aynı şekilde tekno müziğin ve diğer müziklerin de. Çünkü bu bir anlatım bütünüdür, ifade tarzıdır. Yaptığınız tasarım ile insanların bilinçaltında yarattığınız etki, onların tercihlerini değiştirmeye başlayabilir.

Bu konuda psikoloji alanında çalışan uzman bireylerden yardım alıyor musunuz? 

Hayır almıyoruz. Belki de almalıyız.

Sektörde aktif olarak çalışan birisi olarak, grafik tasarım alanı için genel akademik durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aslında bir süredir eğitimin ne tarafa doğru gittiğini bilmiyorum. Ama Zebra’ya iş başvurusu yapan yeni mezunlardan gördüğüm kadarıyla, benim okuduğum dönemlerden pek farklı değil. Burada sorun eğitimin kavramsal temelli olmaması. Bence okullarda öğrencilere kavramsal düşünme yeteneği öğretilmeli. Çünkü her düşüncenin, kavramın nasıl anlatılacağını bilirsek tasarımlarda grafik dili daha etkin kullanabiliriz. Yapılan her tasarımın altında mutlaka bir fikir yatmalı. Ayrıca okullarda piyasa şartları daha iyi anlatılmalı. Yeni mezun olmuş bir grafik tasarımcının tecrübe edinmesi gerekiyor. Belki de bu tecrübeyi daha okurken edinmesi sağlanmalı. Daha yoğun yaz stajlarıyla veya sene içindeki ajans stajlarıyla bu yapılabilir.

Üniversiteler tasarımcı yetiştirmenin yanında sektöre neler katabilir? 

Üniversiteler sosyal sorumluluk kampanyalarını ve vakıf, dernek gibi yerlerin tanıtım işlerine talip olabilirler. Bu işleri de öğrencilerine yaptırabilirler. Hem öğrencilerin deneyimi artar, hem de yaptıksöları işler ve bu işleri yaparken harcadıkları emek işe yaramış olur.

Zebra’da çalışan çok sayıda tasarımcı var. Bunların arasında bir hiyerarşi var mı? Bu nasıl belirleniyor?

Ajans içinde bizim koyduğumuz belirli bir hiyearşi yok. Ama kimin daha yetkin olduğu, kimin tecrübesiyle bir işin içinden daha başarılı çıkabildiği biliniyor. Yani bir şekilde saygı var. Bu saygı çerçevesinde de konuşulmayan ve adlandırılmayan bir hiyerarşi oluşuyordur.

Ajansta üretilen işlerden bir bölümü çeşitli tasarım yarışmalarında ödüle layık görüldü. Bunlar ekstra bir motivasyon getiriyordur tabi ki.

Kesinlikle. Biz genelde yaptığımız işleri yurtdışı yarışmalarına gönderiyoruz. Şu ana kadar sanırım 8 ödülümüz var. Çeşitli işlerden. En son Letter‘la Sappi firmasının düzenlediği yarışmada 7000 tane işin arasında 1.lik ödülünü kazandık. Bu çok önemli bir başarı. Böyle sonuçlar ajans içinde de mesleğe karşı yeni bir heyecan, motivasyon getiriyor. Sonuç olarak işlere de olumlu olarak yansıyor.

Bak Dergisi'nin 15. sayısında konumuz 'Aşk'. Bu sözcük size neleri ifade ediyor?

"Aşk, henüz başlamamış olduğumuz tasarımın sebebidir."