Alberto Seveso

Graphic Designer - Illustrator / Bak 09
www.burdu976.com

English

I can only get along with women made of pixelles because they stand still and they don’t talk.

Türkçe

Italiano

Sadece piksellerden oluşan kadınlarla anlaşabiliyorum çünkü duruyorlar ve hiç konuşmuyorlar.
Riesco, credo, a comunicare solo con quelle fatte di pixel perchè stanno ferme e non parlano.

Sardinia Island

I grew up right next to the sea in Sardinia. My island is beautiful, savage, and i have blood ties with my soil. I don’t feel Italian, my roots are here; in this island with its own story, its own language, its own life style in a different attitude. I don’t feel Italian. I don’t want to express myself in terms of a “continent” (Italy is the solid world, as came to be said).

Rome

Rome is the place I found myself in for now; the place where i eat, sleep, work; a very attractive city, delirious, chaotic and impossible to live in. Moreover, art and history is spurting out of every corner on every wall hand in hand with contemporary Italian art. This city was incomprehensible 50 years ago without one single right direction into the future. The similarities and the “lostness” inside of it makes it pushed away and inward oriented like a consumed past. Rome is a city hard to understand because of tradition, boredom and extreme urbanization. Generally, if you don’t have to live in the routine, it’s a pretty good place to be. However, there is a lack of arts and communication despite the fact that they have the potential to be experienced to a great extent; everything is like pale, static and tired.

Photoshop

It’s the program which made me fall in love with graphic design, illustration and this world of challenges. The results make it clearly notorious. The difficulty of working independently in this country is that, if I had the chance to turn back time, I would probably focus on other stuff and never download it to my computer.

Graphic Tablet

Generally I don’t use Wacom because of financial issues. Using it in the past made me realize how helpful and flawless it is in “fotoritocco”. I tend to use the mouse, maybe because i’m a nerd. The tablet is still very popular and expensive.

Love

I recall a birthday party in 1986 or 1987, i still remember the music from that afternoon. The Final Countdown from Europe and Reality from Richard Sanderson. I remember the color of her lips and her young, pink skin and that i gave her a piggy bank. I also remember not kissing her, I do because it was clearly the first time I fell in love.

Woman

Women are mysterious creatures. The only thing I achieved and I believe in is that I can only get along with women made of pixelles because they stand still and they don’t talk. I still have problems with the ones of flesh and bone.

Inspiration

I can never seem to catch inspiration, it keeps running away, it just slides through your fingers like water and leaves you under the sun with a light to dry that moment only. I get inspired through music, I cannot work without my playlist. Other than that, even though it hurts you to get inspired from others, I find thatg instinct in some other designers. Why; because it makes one’s own goals weaker and causes your work to lose its value.

White

You always start from white. White equals point zero in design. It’s also valid for black, i guess.

Night

Night gives me calm and I find myself work with more devotion than at daytime. It’s true that there’s silence, you can also evaluate life in a more refined way; their noise, their sleep. I used to go out at night to watch people. I quit now.

Future

The future is always vague, we don’t know how to understand it. If you keep doing what you’re doing, you feel like you’ll keep doing it until the very last moment. I don’t have certain auguries for the future, this is what it means. I just hope I’ll be able to live.

Sardunya Adası

Ben Sardunya’da denizin dibinde büyüdüm. Benim adam çok güzel, vahşi ve benim toprağımla bir kan bağım var. Kendimi İtalyan hissetmiyorum, benim köklerim burada; kendi hikayesini, dilini, yaşam tarzını taşıyan değişik tavırlı bu adada. Kendimi İtalyan hissetmiyorum. Kendimi "kıta" üzerinden ifade etmek istemiyorum (İtalya, herkesin dediği gibi ‘sağlam dünya’.)

Roma

Roma şu an kendimi bulduğum yer; yediğim, uyuduğum, çalıştığım, beni barındıran yer; çok çekici bir şehir, çıldırtıcı, kaotik ve yaşanmaz. Bunların yanısıra, duvarlarının en ufak köşesinden bile sanat ve tarih fışkırıyor, ama ayrıca günümüz İtalyasının resmini,geleceğe yönelik bir tek doğru yönlendirme olmadan bundan 50 yıl öncesine kadar anlaşılmamış bir yer olarak görebiliriz, öyle ki içindeki aynılık ve kaybedilmişlikler onu çoktan uzaklara itilmiş ve tükenmiş bir geçmiş gibi içine kapanık yapıyor. Roma gelenek, sıkıntı ve aşırı şehirleşme arasında bölünmüş anlaşılması güç bir şehir. Genel olarak, eğer rutinin içinde yaşamak zorunda değilseniz, oldukça iyi yaşanılabilecek bir yer. Fakat çok canlı bir şekilde yaşanabilecek olmasına rağmen yaşanmayan bir sanat ve iletişim eksikliği var, herşey solmuş gibi, durgun ve yorgun.

Photoshop

Benim grafik sanata, illüstrasyona, ve bu zorluklarla dolu yaşama aşık olmamı sağlayan programdır. Sonuçlardan görüldüğü üzere, "kötü bir şöhreti" var. Ayrıca bu ülkede bağımsız bir şekilde çalışmanın zorluğu da, eğer zamanda geri dönebilseydim, başka aktivitilere dönüp büyük ihtimalle onu bilgisayarıma hiç yüklemezdim.

Grafik Tablet

Genellikle ve ayrıca para sıkıntısından dolayı tablet wacom kullanmıyorum. Eskiden onu kullanmam Fotoritocco’da ne kadar yararlı ve kusursuz olduğunu anlamamı sağladı, ama genellikle fare kullanıyorum, daha çok ineklikten. Tablet hala çok gözde ve pahalı.

Aşk

Bir doğumgünü partisi geliyor aklıma, sanırım sene 1986 ya da 1987 olmalı, o öğlen çalan müziğin notalarını hala çok net bir şekilde hatırlıyorum, Europe'dan Final Countdown ve Richard Sanderson'dan Reality, dudaklarının rengi ve gençliğin verdiği pembe tenini, hediye olarak küçük domuz şeklinde bir kumbara verdiğimi, onu öpmediğimi anımsıyorum. Hatırlıyorum çünkü bu açık bir şekilde ilk aşık olduğum zamandı.

Kadın

Kadınlar, gizemli yaratıklar. Tek başardığım, ve inandığım, şu ki sadece piksellerden oluşan kadınlarla anlaşabiliyorum çünkü sabit duruyorlar ve hiç konuşmuyorlar. Et ve kemikten oluşanlarla hala problemlerim var.

İlham

İlhamı yakalamayı asla başaramıyorum, kaçıp duruyor, insanın elinden su gibi kayıp gidiyor ve sizi güneşin altında elinizde sadece o anı kurulamak için verilmiş bir ışıkla bırakıveriyor. Genellikle müzikten ilham alırım, playlistim olmadan çalışamam. Bundan başka, diğerlerinden çok fazla ilham almak ve önem vermek insana zarar verse de içinde o dürtüyü bulduğum başka tasarımcılar da var. Neden böyle; çünkü insanın kendi hedeflerini güçsüzleştiriyor ve işinizin gerçekten değerini yitirmesine sebep oluyor.

Beyaz

Her zaman beyazdan yola çıkılır. Beyaz tasarımda sıfır noktasına eşittir. Fakat genelde bu siyah için de geçerlidir.

Gece

Gece bana sakinlik veriyor ve genelde kendimi gündüzde olduğundan daha büyük bir bağlılıkla çalışırken buluyorum. Sessizlik olduğu doğru, ayrıca hayatı diğerlerine nazaran daha sakin bir şekilde ele alabiliyorsunuz, onların gürültüsü, onların uykusu. Eskiden gecenin bir vakti insanları izlemek için dışarı çıkardım. Şimdi bıraktım.

Gelecek

Gelecek hep belirsiz, içimizden hiçbirinin nasıl anlaşılabileceğine dair bir fikri yok, eğer şimdi yaptığınızı sonra da yapacaksanız, son ana kadar böyle gidecekmiş gibi. Gelecek için belli kehanetlerim yok, bunun tek anlamı bu. Sadece yaşayabilmeyi ümit ediyorum.

Sardinia Island

Sono cresciuto in Sardegna, davanti al mare. La mia isola è bellissima, selvaggia e ho un rapporto molto sanguigno con la mia terra. Non mi sento italiano, le mie radici sono in lì, in quel luogo a sè, con una sua storia, una sua lingua, un suo modo di vivere, un attitudine differente. Non mi sento italiano. Non mi ritrovo a pieno nei ritmi del "continente" ( è così che chiamiamo la terra ferma, l'Italia).

Roma

Roma è la città dove mi trovo ora, ospite di un posto in cui mangio, dormo, lavoro; è una città bellissima, delirante, caotica e invivibile. Trasuda arte e storia da ogni minuscola porzione di muro ma Ë anche il ritratto dell'Italia di oggi, un paese e quindi anche una capitale ferma a 50 anni fa, senza una vera spinta verso il futuro, ma ripiegata su se stessa e persa nei fasti di un passato ormai lontano e logoro. Roma è una città ambigua, divisa tra tradizione, noia, e provincialismo. In linea di massima, se non devi convivere con la routine si vive abbastanza bene. Ma manca una vera scena vivace di arte e comunicazione, tutto è appassito, statico e stanco.

Photoshop

Mi sono appassionato alla grafica e all'illustrazione e a questa vita di stenti grazie a questo programma. Visti i risultati, la "notorietà" ma anche l'assoluta difficoltà a lavorare in maniera autonoma in questo paese, se potessi tornare indietro nel tempo, probabilmente lo disistallerei subito dal mio pc, preferendo altre amene attività.

Graphic Tablet

Solitamente e per mancanza cronica di denaro non uso la tavoletta Wacom. Mi è capitato di usarla in passato ed è molto precisa e utile nel fotoritocco, ma uso prevalentemente il mouse, è più da nerd.
La tavoletta Ë ancora troppo costosa e trendy.

Love

Mi ricordo di una festa di compleanno, credo fosse il 1986 o ’87, ricordo la musica, di quel pomeriggio ancora chiaramente le note di The Final Countdown degli Europe e Reality di Richard Sanderson ricordo il colore delle sue labbra e della sua pelle rosa giovinezza, ricordo che le regalai un maialino porta monete, ricordo che non la baciai, ricordo però chiaramente che fu la prima volta che mi innamorai.

Woman

Le donne, che oggetto misterioso. Riesco, credo, a comunicare solo con quelle fatte di pixel perchè stanno ferme e non parlano. Per quelle in carne e ossa, abbiamo ancora dei problemi.

Inspiration

Non riesco mai ad agguantare l'ispirazione, è sfuggente, ti scivola tra le mani come l'acqua e ti lascia solo una leggera patina pronta ad asciugare all'istante, sotto il sole. Solitamente mi ispira la musica, non riesco a lavorare senza la mia playlist. poi ci sono gli altri designers in loro trovo lo stimolo, anche se è dannoso farsi ispirare troppo dagli altri o prenderli troppo in considerazione perchÈ cosÏ noti tutti i tuoi punti deboli e pensi di valere davvero poco.

White

Dal bianco si parte sempre. Il bianco equivale al grado zero del design. Ma spesso vale anche per il nero.

Night

La notte mi trasmette tranquillità e spesso mi ritrovo a lavorare con più impegno che durante il giorno. C'è il silenzio giusto, puoi prendere in considerazione la vita tranquilla degli altri, i loro rumori, il loro sonno. Un tempo di notte ero solito uscire, frequentare gente. Ora ho smesso.

Future

Il futuro è sempre incerto, nessuno di noi sa quello che potrà capitare, se quello che fai ora lo farai anche dopo, come andrà a finire. Non ho particolari auguri da farmi per il futuro, non ha alcun senso. Spero solo di riuscire a sopravvivere.