Heisler Mulano

Graphic Designer / Bak 09
-

English

Each act reflects on the future. This is worrying. I think it will be bad if you could predict the future. You’d better imagine it, and try to live the day. This way the future comes slowly.

Türkçe

Her hareketin gelecekte bir yansıması var. Bence geleceği tahmin edebilseydik kötü olurdu. Hayal etmek ve bugünü yaşamak daha iyi. Bu yolla gelecek daha yavaş gelir.

Brazil

This is the country where I was born and where I live. It' s an interesting conuntry marked for the cultural diversity in result of its immense territorial dimension. We already are a country that was born on globalization decurrent of the miscegenation of an immigration in the start of our history. I find that therefore we are so tolerant. Faithful country, with generous people, and with irregular income distribution.

Family

I needed to think hard before talking about "family"... I'm lucky to have one. I'm thankful everyday for my parents, brother, sister and friends. I think that family is not just sanguineous kinship, but affinity and confidence. This way, my family is a litlle bit extensive than the one written on my birth certificate.

Surrealism

I believe this is a form of pure art, instantaneous and free. Furthermore, everyone can be a surrealist since they be sincerely with your interpretation, and your psychological truth, allowing your creative impulse.

Vector

A tool that prevents the expense and the dirt of the inks.

White

An overlapping of colors and many feelings. Empty, calmness, pureness, death, mourning, intolerance.

Love

A feeling that lead people and make then believe and movin on.

Bill Gates

The doors of perception were opened in 1954, Bill Gates tried to open the windows.

George W. Bush

I'm not interested in politics. However I think Bush opposes the current trend of mutual cooperation when he prevents to sign treat or agreements. He is a product of his culture and tends to act in favor of his country, being taken unilateral decisions, and this nor always sounds well when the international questions are mentioned.

Future

Each act reflects on the future. This is worrying. I think it will be bad if you could predict the future. You'd better imagine it, and try to live the day. This way the future comes slowly.

Night

The night marks the fatigue of the sun that decides to rest. The colors become vivid, the head finally dives in the dreams, when it meets the pillow. The bed becomes a way of transport for the unconscious and for knowledge of
the real impressions.

Brezilya

Doğduğum ve yaşadığım yer. Uçsuz bucaksız büyüklüğünün bir sonucu olarak ortaya çıkan kültürel farklılıklarıyla dikkat çeken ilginç bir ülke. Tarihinin başlangıcında farklı ırkların göçlerinin oluşturduğu küreselleşmenin üzerine kurulmuş bir ülke... Bence bu yüzden bu denli hoşgörülüyüz. Cömert ve sadık insanlardan oluşan, gelir dağılımının oldukça çarpık olduğu bu ülkede...

Aile

"Aile"den söz etmeden önce epeyce düşünmem gerekti. Bir aileye sahip olduğum için şanslıyım. Annem ve babama her gün şükrediyorum. Kardeşlerime ve arkadaşlarıma... Bence aile sadece aynı kanı paylaşmak değil, yakınlık ve güvenin simgesi. Böyle bakarak, ailemin, nüfus kağıdımda yazdığından çok daha geniş olduğunu söyleyebilirim.

Sürrealizm

Ben Sürrealizm'in saf bir sanat biçimi olduğunu düşünüyorum. Anlık ve özgür. Bunun yanında; kendi yorumlarında samimi olan, bu akımı kendi psikolojik gerçeklerine uyduran, yaratıcı güdülerini serbest bırakan herkes sürrealist olabilir.

Vektör

Masrafı önleyen, mürekkebin kirlerinden arındıran araç.

Beyaz

Renklerin üstüste binmesi ve birçok duygu. Boşluk, dinginlik, saflık, ölüm, yas ve hoşgörüsüzlük.

Aşk

İnsana rehberlik eden, onu taşıyan, inandıran ve yaşatan duygu.

Bill Gates

Algının kapıları 1954'te açıldı. Bill Gates ise pencereleri açmaya çalıştı.

George W. Bush

Siyaset sorularıyla ilgilenmiyorum. Ancak Bush'un, gerekli anlaşmaları imzalamayarak günümüzün ortak işbirliği eğilimine karşı çıktığını düşünüyorum. O kendi kültürünün ürünü ve aldığı tek yanlı kararlarla ülkesinin çıkarları için çalışıyormuş gibi yapıyor. Konu uluslararası konulara geldiğinde bu pek de iyi görünmüyor.

Gelecek

Her hareketin gelecekte bir yansıması var. Bence geleceği tahmin edebilseydik kötü olurdu. Hayal etmek ve bugünü yaşamak daha iyi. Bu yolla gelecek daha yavaş gelir.

Gece

Gece, yorgun düşen güneşin dinlenmeye karar vermesidir. Renkler daha parlak olur, akıllar yastıkla buluşup hayallere dalar. Yatak, farkında olunmadan gerçek kanılara doğru başlayan bir yolculuğa ev sahipliği yapar.