Damla Saraç

Illustrator / Bak 11
www.damlasarac.com

English

Türkçe

Damla Sarac has commented our 10 special words with her 10 special pencil sketches. You can find the interview on the magazine.

Damla Saraç, Bak Dergisi'nin 10 özel sözcüğünü 10 özel eskiziyle yorumladı. Röportajı dergide bulabilirsiniz.