Kurt Stallaert

Photographer / Bak 06
www.kurtstallaert.com

English

Because of the digital revolution (in photography), we have more freedom and our creativity has less restrictions.

Türkçe

Dijital fotoğraf devrimi sayesinde daha özgürüz, yaratıcılığımızın artık daha az sınırı var!

In your web site, we see a very impressive and emotional atmosphere which we can say the black and white style helped you to create. How do you define the soul of black and white photography?

I'm not a classic black & white photographer. I use black & white when I want to give a certain mood for a picture. It depend of my theme or my mood weather I work in black & white or in colour.

Can you tell us about your workspace and equipment?

The workspace depends on the projects. But I prefer working with big installations and settings.

When thinking that the digital imaging technology makes it possible to take thousands of photographs without paying for negatives, it seems like a revolution in visual arts. But there are two main problems. This development caused a real dirtiness and makes all people photographers. And the second one is that the digital photography is not able to reach the quality of film yet. How do you evaluate the future of photography?

I'm working with digital equipment since more than 2 years now, and purely technical, I think that the quality from digital photography is already better than film... But you do have another feeling, it's like working with a totally new film with another feel. Because of the digital revolution we have more freedom and our creativity has less restrictions.

Some art critics, even some important photographers defend the idea that photography is not art. What is your idea on this issue?

In some matter I agree, but then you have the discussion again what's art... Is making a painting art? When we work for commercial clients, in advertising, we cannot say this is art off course. But my free work is made in the same way as when I would paint something, or make another artwork. Photopgraphy is the technique to express my ideas, and I think that it's art then.

Oscar Wilde says "Fashion is a form of ugliness so intolerable that we have to alter it every six months." What do you think about this idea? Do you think fashion is necessary or it's only an inevitability?

I agree that most of the fashion photography is too quickly dated and superficial. I don't want to follow tendencies in photography or fashion. I prefer working with my own imagination, and I want to adapt my technique, colors, feel on the subject I photograph. I always try to add a story or an idea in my pictures, not just a model in fashionable clothes. Also some fashion is more artistic than other.

Imagine there are no limits or obstacles before you. With which model and in which environment do you mostly want to work?

I would like to work with very good actors to make a personal series. and I would do this all over the world. I can't explain the idea because it's not realised yet.

Do you think fame is important?

Not at all! Human respect is more important.

Which books, photographers and artists have most influenced your own artistic efforts?

It depends, but I really like Guy Bourdin's work.

Are you interested in movies? Which directors do you find closer to yourself in terms of visual comprehension?

Wim Wenders is one of my favorites.

Theme of our current issue is "Road". What does this word mean to you? As a photographer, do you like travelling?

Of course I like travelling, but I don't want to be always on the road!

Web siteniz, siyah beyazın yarattığı etkileyici ve duygusal bir atmosfere sahip. Siyah beyaz fotoğrafçılığın ruhunu nasıl tanımlıyorsunuz?

Ben klasik siyah beyaz fotoğraf çeken biri değilim. Siyah beyazı kesin bir duygu durumunu anlatmak için kullanırım. Renkli ve siyah beyaz fotoğraf, seçtiğim konuya ve ruh halime göre değişir.

Bize çalışma alanınızdan ve ekipmanınızdan söz eder misiniz?

Çalışma alanım projeden projeye değişir. Ancak büyük enstelasyonlar ve ayarlarla çalışmayı tercih ederim.

Dijital fotoğraf teknolojisinin, hiçbir harcama yapmadan binlerce fotoğraf çekmemizi mümkün kıldığını düşündüğümüzde onun görsel sanatlarda bir devrim olduğu kanısına varabiliyoruz. Ancak iki ana problemden söz etmek mümkün. Bu gelişme, fotoğraf piyasasında bir kirliliğe yol açıyor ve neredeyse tüm insanlar kendilerini fotoğrafçı sanıyorlar. İkincisi ise dijital fotoğrafların filmin kalitesine henüz erişememiş olmaları. Siz, fotoğrafçılığın geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben iki yılı aşkın zamandır dijital ekipman kullanıyorum ve teknik olarak baktığımda dijital fotoğrafçılığın filmden daha kaliteli olduğunu görüyorum...

Fakat yine de farklı bir duygu durumu var, her yeni filme farklı bir duyguyla başlarsınız. Dijital devrim sayesinde daha özgürüz, yaratıcılığımızın artık daha az sınırı var.

Bazı sanat eleştirmenleri, hatta bazı önemli fotoğraf sanatçıları, fotoğrafçılığın sanat olmadığı görüşünü savunuyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Bazı konularda katılıyorum. Fakat bu sefer de sanatın tanımı konusuna geri dönüyoruz. Resim yapmak sanat mıdır? Reklam piyasasında, kurumsal müşterilerle çalışırken, sanat yaptığımızı söyleyemeyiz elbette. Fakat benim serbest fotoğraf çalışmalarım, yapacağım resimlerden veya diğer dallardaki sanat eserlerinden farklı değil. Fotoğraf, benim, duygularımı ifade etme biçmim. Ve bu yüzden de onun sanat olduğunu düşünüyorum.

Oscar Wilde, 'moda' kavramı için "Çirkinliğin öylesine dayanılmaz bir türüdür ki onu her altı ayda bir değiştirmek zorunda kalırız" ifadesini kullanıyor. Siz bu fikir hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce moda bir gereklilik mi, yoksa sadece kaçınılmazlık mı?

Moda fotoğraflarının büyük çoğunluğunun çok çabuk üretildiğine ve yapay olduklarına katılıyorum. Fotoğrafta veya modada herhangi bir eğilimin peşinden gitmek istemem. Ben, kendi hayal gücümle çalışmayı, kendi tekniğimi, renklerimi ve duygularımı, dondurduğum karedeki konuya uyarlamayı tercih ederim. Her zaman fotoğraflarıma bir öykü veya fikir yüklemeye çalışırım, modelleri sadece modaya uygun kıyafetlerle görüntülemem. Ayrıca modanın da bazı öğeleri diğerlerinden daha sanatsaldır.

Hiçbir sınırınız veya engeliniz olmadığını hayal edin. Hangi modelle, hangi mekanda çekim yapmak isterdiniz?

Çok iyi aktörlerle, kişisel fotoğraf serileri yapmak için çalışmak isterdim. Ve bunu dünyanın her yerinde yapmayı... Fikri şu anda açıklayamam çünkü henüz gerçekçi düşünmedim.

Sizce şöhret önemli midir?

Kesinlikle değildir. İnsana saygı daha önemlidir.

Sizi en çok etkileyen kitaplar, fotoğrafçılar ve diğer sanatçılardan söz edebilir misiniz?

Bu değişir. Ama Guy Bourdin'in işlerini gerçekten beğenirim.

Sinemayla ilgileniyor musunuz? Hangi yönetmenler görsel algınıza daha çok hitap ediyor?

Benim favorim Wim Wenders.

6. sayımızın konusu "Yol". Bu sözcük size neyi hatırlatıyor? Bir fotoğrafçı olarak seyahat etmeyi sever misiniz?

Tabii ki severim, fakat her zaman yolda olmak da istemem.