Volkan Ekşi

Graphic Designer / Bak 05
www.volkaneksi.com

English

Business deals, dissents, agreements, quitting decisions, resonance, communist regime, nation of consumption, boundaries of minds, human resources, trouble, anxiety...

Türkçe

İş anlaşmaları, görüş ayrılıkları, fikir birlikleri, ayrılık kararları, rezonans, komünist rejim, tüketim toplumu, zihin çerçeveleri, insan kaynakları, dert, tasa, Gebze - Harem.

Youth

I drink tea, I piss, I go to bed, I cry, I get up, I laugh, I walk, I run, I speak, I shout. I make all of my plans and decisions just to postpone. And right now, I have got no friends to play with.

Freedom

"If your image does not work, put a dog in it. If it still does not work, put a bandage on the dog." - Norman Rockwell

Istanbul

Wine is the source of life, drink;
Source of the happiness of being young, drink.
Burns the sorrow, melts it like fire,
More healing than healing waters, drink.

Game

www.imdb.com/title/tt0119174

Agency

Business deals, dissents, agreements, quitting decisions, resonance, communist regime, nation of consumption, boundaries of minds, human resources, trouble, anxiety...

Bolvitamin.com

There should also be intransitive invalid adjectives and adverbs. Words and suffixes that indicate concepts and names should all be called Boromir. Other grammatical prefixes or suffixes that are of no use on their own shouldn't be related among themselves, indicating direction, quantity, state, etc. They shouldn't interfere with other words and ruin their meanings. Now people, please don't. Proverbs and all don't make the world turn around. They shouldn't define indefinitives. Indefinitives should do the definitions.

Not That Simple

... And shall this old nam stretch across our horizon, this color / that celestial harmony filling the space. "Do I look alternative enough, agent? "No, be simple and I'm all yours."

Amsterdam

- Are you there?
- Of course I am here.
- No you are here but is it you? I mean are you existent or do I make you exist? I have to escape from this feeling, if you open the door.
- I'm defecating.

Courage

1. A quality of spirit that enables you to face danger of pain without showing fear. 2. Feeling no fear. 3.

Dream

This week, I filled eight columns in the lottery. I must stop thinking that there will be a number from every series. Of course, it is possible to win following numbers.

Gençlik

Çay içiyorum, çişim geliyor, yatıyorum, ağlıyorum, kalkıyorum, gülüyorum, yürüyorum, koşuyorum, konuşuyorum, bağırıyorum. tüm plan, istek, arzu ve kararlarımı ertelemek için alıyorum. Şu yaşımda hiç oynayacak arkadaşım yok.

Özgürlük

"Eğer imajınız işe yaramıyorsa yerine bir köpek koyun. O da işe yaramazsa köpeğin gözlerini bağlayın." - Norman Rockwell

İstanbul

Şarap sonsuz hayat kaynağıdir, iç;
Gençlik sevincinin pınarıdır, iç;
Gamı yakar eritir ateş gibi,
Sağlık sularından şifalıdır, iç.

Oyun

www.imdb.com/title/tt0119174

Ajans

İş anlaşmaları, görüş ayrılıkları, fikir birlikleri, ayrılık kararları, rezonans, komünist rejim, tüketim toplumu, zihin çerçeveleri, insan kaynakları, dert, tasa, Gebze - Harem.

Bolvitamin.com

İsimsiz takı tamlaması da olsun, varlık adlarının yerini tutarak onları hatırlatan kelime veya eklere boramir denilsin. Tek başlarına iken bir halta yaramayan zarflar, başka sözcüklerle ilişkiye sokularak yön, zaman, hal, azlık-çokluk bildiremesinler. Onun bunun önüne geçip anlamlarını değiştirmesinler. Yapmayın çocuklar. Deyimlerle duyumlarla hayat geçmez. belirtili isim tamlamasın, belirtisiz isim tamlasın.

Not That Simple

... ve ufkumuzu / çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk / havayı dolduran uhrevi ahenk. "Yeterince alternatif görünüyor muyum ajan?" Hayır. Simpıl ol canımı al.

Amsterdam

- Orada mısın?
- Buradayım tabi ki.
- Hayır ordasın da sen sen misin yani sen var mısın ben mi var ediyorum seni bu duygudan kurtulmam lazım, kapıyı açarsan.
- Kakamı yapıyorum!

Cesaret

1. Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven.
2. Yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği: "Bütün halk türküleri gibi ölenin örnek cesaretini öven türkülerdi bunlar."- N. Cumalı.
3. Cüret.
4. Çekinmezlik, atılganlık.

Hayal

8 kolon oynadım bu hafta. Sanki her diziden bir sayı çıkacakmış gibi davranmayı kesmeliyim. Gayet de yan yana sayılar da gelebiliyor.