Susanne Bramer

Graphic Designer / Bak 02

English

Passion is something you discover, which you - if you’ve found it - can’t get out of your head. Deep-seated inside our hearts, we just have to awake it to awake us.

Türkçe

Tutku; sizin keşfettiğiniz ve kafanızdan asla atamadığınız bir şey. Kalbimizin içine, derinliğine işler. Uyanmak için onu uyandırmamız gerekir.

Germany

There are some really beautiful places especially in the north nevertheless there are too strange and cold people. Even though I've been born in Germany, I don't have a close relation to that country.

Childhood

The most untroubled time in our lifes. As a child your eyes are closed to the dark side of life and you mostely feel bad because of physical pain not because of mental suffering. Anyway, the older I get the more I remember but actually there are just fragments of retrospectation.

Art

A form of communication independent of language. It's a possibility to express your feelings and thoughts in a really concrete way.

Visual-Therapy

My personal web-project founded in 2003. Art has a healing character and visual-therapy.de is my tribute.

Technology

Influences and changes society by satisfying societies' needs and arousing more and more needs

Internet

Offers a huge range of possibitlities especially for artists. Media to connect, learn, publish and share.

Imagination

Precious. My imagination is my cathedral and a way to escape isolation.

Happiness

Unreachable everlasting status.

Passion

Something you discover, which you - if you've found it - can't get out of your head. Deep-seated inside our hearts, we just have to awake it to awake us.

White

Achromatic... abandonment of individualism.

Almanya

Almanya’da gerçekten çok güzel yerler var. Özellikle de kuzey bölgesinde. Ama aynı zamanda çok değişik ve soğuk insanları var. Almanya’da doğdum fakat o ülkeyle çok da yakın ilişkilerim yok.

Çocukluk

Hayatlarımızın en sorunsuz zamanları... Çocukken gözleriniz hayatın karanlık tarafına kapalı oluyor ve sadece fiziksel acı kötü hissetmenize sebep olabiliyor, hiçbir zaman zihinsel acı değil... Büyüdükçe daha çok hatırlıyorum ama o yıllardan kalan sadece birkaç küçük kırıntı.

Sanat

Dilden bağımsız bir iletişim biçimi. Duygu ve düşünceleri gerçekten somut ve kesin bir biçimde ifade etme olanağı.

Visual Therapy

2003 yılında başladığım kişisel internet projem. Sanatın iyileştirici bir yapısı var ve ben, visual-therapy.de ile ona olan borcumu ödüyorum.

Teknoloji

Toplumu; ihtiyaçlarını karşılayarak etkileyip değiştirir ve daha fazla ihtiyacın olduğu konusunda harekete geçirir...

İnternet

Müthiş olanaklar sunuyor, özellikle de sanatçılar için. Bağlanıp öğrenebildiğiniz, yayın yapabildiğiniz ve paylaşabildiğiniz bir mecra.

Hayalgücü

Değerli. Hayalgücüm, başkilisem ve kaçış yolumdur.

Mutluluk

Ulaşılmaz ve sonsuz.

Tutku

Sizin keşfettiğiniz ve kafanızdan asla atamadığınız bir şey. Kalbimizin içine, derinliğine işler. Uyanmak için onu uyandırmamız gerekir.

Beyaz

Renksizlik. Bireyciliği terk.