Alan Campbell

Graphic Designer / Bak 07

English

Simplicity is more than just a smart design principle. It’s a sane life principle.

Türkçe

Sadelik, yalnızca zarif bir tasarım anlayışı değil, bir yaşam tarzıdır.

Emohoc

A shape-shifting animal that tries to blend into its surrounding environment but inadvertently ends up standing out from everything else around it.

Emohoc is also the electronic nickname of Scottish freelance graphic designer, photographer and artist Alan Campbell. After studying graphic design for five years in Dundee, Scotland I discovered digital illustration and photography while working in Edinburgh for various creative agencies. Today, my work is an evolving and eclectic mix of graffiti, graphics, sketches, illustration, photography and interactive exploring original concepts and mixed tools.

As a graphic designer I'm used to working from a brief. I find that a brief helps me to focus and when I am creating my own work, I usually set myself a brief, as I believe it adds more depth to each image.

Originality

Originality and creativity are over-rated in many respects. It's difficult to create without being inspired by others; you would have to live life with your eyes shut and your ears closed. Good designers tend to look at other sources within the same genre. Great designers will be surrounded by any number of different things that they may be inspired by.

Simplicity

Simplicity is more than just a smart design principle. It's a sane life principle. I hate clutter and although a lot of my illustrations may look dirty and screwed up, I devote a lot of time to the assembly and structure of a piece. I love that chaos can be organised too.

Scotland

Penicillin, golf, telephones, deep-fried Mars Bars, televisions, Dolly the sheep, the stereotype. Originality – it’s all in the genes.

Brands

Brand new unlocked Nokia N95...£300? Will send overseas. Will swap for Nintendo wii, anyone?

Apple

I am a geek. I'm freakishly organised and obsessed with simplicity, therefore, I love all things Apple.

Music

The music industry has influenced my design in a big way. After graduating I worked in a graphic design company that did lots of club and entertainment industry work.

This has had a big impact on the development of my illustration and because styles and fashions in this genre move so fast, I like to think it has kept my work looking fresh and original.

Why?

Where, what, when, now? You can't be serious? I'm designing. Try again in 4 working days.

Dream

I love to daydream, a lot of my ideas come from shutting down. Daydreaming is a skill, like not falling off the Stairmaster, or knowing how to fold paper butterflies. The longer you wait, the better you get.

Words (Joker Word)

Words I hate:
Guesstimate, Microsoft, literally, y'all, originality, redundant, texing instead of texting. ( I hear kids saying: "I tex her last night but I got no reply.” I hate that!) funky, blogging, fresh, frock, lethargic, century, new media, bling, brand, guru...

Words I love:
apple, simplicity, piste, penultimate, noise, kapow, cosmonaut, worm, baobab, papaya, bear, dream.

Emohoc

Çevreye uyum sağlamak için şekil değiştiren fakat yanlışlıkla herkes tarafından farkedilen bir hayvan.

Emohoc aynı zamanda İskoçyalı serbest grafik tasarımcı, fotoğrafçı ve sanatçı Alan Campbell'ın elektronik takma adı. İskoçya'nın Dundee bölgesinde beş yıl grafik tasarım eğitimi aldıktan sonra, Edinburgh'ta çeşitli yaratıcı ajanslarla çalışırken dijital illüstrasyonu ve fotoğrafçılığı keşfettim. Bugün işlerim; grafiti, grafik, taslak, illüstrasyon, fotoğraf ve etkileşimli orijinal yapıların keşfi ile devam ediyor.

Bir grafik tasarımcı olarak, iş talimatlarından hareket ederek çalışmaya alışığım. Şunu farkettim ki bir talimat, işe odaklanmamı kolaylaştırıyor. Kendi işlerimi yaratırken de kendime bir talimat yaratıyorum ve onun yaptığım her işe daha fazla derinlik kattığına inanıyorum.

Özgünlük

Bazı açılardan bakıldığında özgünlük ve yaratıcılık fazla abartılıyor. Başkalarından etkilenmeden, ilham almadan yaratmak çok zordur. Etkilenmemek için gözleriniz ve kulaklarınız kapalı bir şekilde yaşamanız gerekir. İyi tasarımcılar, farklı kaynaklardan benzer tarzdaki işleri incelerler. Büyük tasarımcılar ise ilham alabilecekleri her türlü farklı şeyle çevrelenmişlerdir.

Sadelik

Sadelik, yalnızca zarif bir tasarım anlayışı değildir. O, bir yaşam tarzıdır. Karışıklıktan hiç hoşlanmam ve illüstrasyonlarımın çoğu kirli görünse de işin düzeni ve yerleşimi için büyük zaman harcarım. Bu kaotik içeriğin organize edilebilmesi de çok hoşuma gidiyor.

İskoçya

Penisilin, golf, telefonlar, Mars Bars, televizyonlar, koyun Dolly, stereotip. Ve özgünlük...

Markalar

Yeni Nokia N95... 300 paund. Her yere gönderim yapıyorum. Nintendo WII ile değiştirmek isteyen var mı?

Apple

Acayip düzenli ve sadelik saplantılı biriyim... Bu yüzden Apple olan her şeyi seviyorum.

Müzik

Müzik piyasası, tasarımlarımı büyük ölçüde etkiliyor. Mezun olduktan sonra eğlence sektörüne çalışan bir grafik tasarım firmasında bulundum. Bu süreç, illüstrasyonlarımın gelişimine büyük katkı sağladı. Bu alandaki tarzlar ve moda o denli hızlı değişiyor ki işlerimin daima taze ve özgün görünmelerini sağladığını söyleyebilirim.

Neden?

Nerede, ne, ne zaman, şimdi? Ciddi olamazsınız. Tasarım yapıyorum. 4 iş günü içinde tekrar deneyiniz.

Hayal

Uyurgezerliğe bayılıyorum. Fikirlerimin çoğu kapanıştan geliyor. Uyurgezerlik bir yetenek, Stairmaster'dan düşmemek ya da kağıttan kelebek yapabilmek gibi. Ne kadar çok beklerseniz o kadar iyisini alırsınız.

Sözcükler (Joker Sözcük)

Sevmediğim sözcükler;
Guesstimate (sezgiye dayalı tahmin), Microsoft, tam olarak, y'all (hepiniz), özgünlük, gereksiz, 'texting' yerine 'texing' (Bazı çocukları; "I tex her last night but I got no reply" ["Geçen gece onu 'tex'ledim ama cevap alamadım."] derken duyuyorum. Bundan nefret ediyorum.), funky (acayip), blogging (bloglamak), taze, frock (kadın giysisi), uyuşuk, yüzyıl, yeni medya, bling, marka, guru...

Sevdiğim sözcükler:
Apple, sadelik, piste, penultimate (sondan bir önceki), gürültü, kapow, kozmonot, worm, baobab, papaya, ayı, hayal.