Gerard Huerta

Graphic Designer / Bak 01
www.gerardhuerta.com

English

We never know what wrong is. The world was flat 500 years ago!

Türkçe

Neyin yanlış olduğunu asla bilemeyiz. Dünya 500 yıl önce düzdü!

America

All types living together relatively harmoniously.

60's

Rebellion, upheaval, great music.

Pop Art

Rebellion with a wink.

Symmetry

Wonderful when it works.

Classicism

Wonderful when it works.

Inspiration

Truly the %1 they say.

Now

Already gone.

Money

A great motivator.

Internet

The Best

Wrong

We never know. The world was flat 500 years ago!

Amerika

Her tür insanın birlikte, uyum içinde yaşadığı yer.

60'lar

İsyan, köklü değişiklik, harika bir müzik.

Pop Art

Bir göz kırpışıyla "isyan".

Simetri

İşe yaradığında harika!

Klasikçilik

İşe yaradığında harika!

İlham

Doğrusu söylediklerinin %1'idir.

Şu An

Geçti bile!

Para

Müthiş bir motivasyon aracı.

İnternet

En iyisi!

Yanlış

Asla bilemeyiz. Dünya 500 yıl önce düzdü!