Hojung Kim

Graphic Designer / Bak 01

English

There is no 100% freedom
in this world...

Türkçe

Bu dünyada
%100 özgürlük yok!

Family

Always there for you. Still, most valuable.

Love

The most complicated word. Better watch out its instructions carefully.

Music

Music + Beer + Friends = Happy Meal Set

Beer

Like water. Essential daily drink.

Design

Ugly is beautiful!

Michael Moore

Big Mac

Freedom

No 100% freedom in this world...

Freelance

Become a tight arse. (cause never know when the next income would be!)

Dream

The bigger the better. Bear with it, deal with it!

Goal

Offers enormous energy into the life. Good to have at least one!

Aile

Her zaman yanınızdalar. Hala en değerli onlar...

Aşk

En karmaşık sözcük. Kullanım talimatlarına dikkat edilmeli.

Müzik

Müzik + Bira + Arkadaşlar = Mutlu Yemek Menüsü!

Bira

Su gibi. Günlük temel ihtiyaç.

Tasarım

Çirkin güzeldir.

Michael Moore

Big Mac.

Özgürlük

Bu dünyada %100 özgürlük yok!

Serbest Çalışma

Pinti ve gıcık birine dönüşmek... Çünkü bir sonraki gelirinizin zamanını bilemezsiniz.

Hayal

Daha büyük olanı daha iyidir.

Hedef

Hayata enerji kadar. En az bir tane edinmeli...